proargi9-plus การสนับสนุนการไหลเวียน ทำอย่างไรจึงจะส่งสารอาหารที่มีประโยชน์คือคลอโรฟิลด์และโนนิ เบลนด์ ที่เรารับประทานเข้าไปไปส่งต่อให้ถึงเซลล์ทั้ง 100 ล้าน ล้าน เซลล์ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในร่างกายทั้ง 10 ระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นตัวตัดสินว่าสารดี ๆ ที่มีประโยชน์ที่เรารับประทานเข้าไปนั้นจะมีใครนำไปให้กับเซลล์ได้ถึงที่หรือไม่ ในธรุกิจ Synergy นั้นสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือโปรอาร์จิ 9 พลัสที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ เป็นตัวสำคัญที่จะไปส่งเสริมเรื่องการไหลเวียนได้ ข้อดีของการรับประทานโปรอาร์จี 9 นั้นมีหลายข้อ ข้อ 1 โดยปกติร่างกายของคนเราที่แข็งแรงจะมีกลไกหนึ่งที่เซลล์บุผนังหลอดเลือดจะปล่อยแก๊สตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าแก๊ส ไนตริก ออกไซด์ซึ่งมีฤทธ์ทำให้หลอดเลือดของเราขยายตัวได้และไม่ตีบตัน เส้นเลือดทั่วร่างกายโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยนั้นมีขนาดเล็กมาก ๆ บางเส้นเล็กยิ่งกว่าเส้นไหมและท่อในเส้นเลือดนั้นก็ยิ่งเล็ก ดังนั้นการทำให้เส้นเลือดไม่ตีบตันจึงมีความสำคัญมาก ซึ่งเส้นเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยก็ดี เส้นเลือดใหญ่ก็ดีมีความยาวรวมกันแล้วมากถึง 96,000 กิโลเมตร ดังนั้นกลไกที่ไนตริก ออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดมีการขยายตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญและวิกฤติมาก เมื่อเรามีอายุมากขึ้นก็ดี การถูกอนุมูลอิสระโจมตีหลอดเลือดก็ดี การมีไขมันในระดับสูงก็ดี การมีน้ำตาลในเลือดสูงก็ดีจะทำให้หลอดเลือดไม่ค่อยสะอาดและหนาตัวขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดสร้างไนตริก ออกไซด์ได้ลดลงเรื่อย ๆ และมีโอกาสที่เส้นเลือดจะตีบตัน

การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเขาค้นพบว่าผนังของหลอดเลือดสามารถสร้างไนตริก ออกไซด์ได้มากขึ้นหากร่างกายได้รับกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนอย่างพอเพียง ทำให้อัตราการสร้างไนตริก ออกไซด์ไม่ได้ลดลงอย่างน่าใจหาย ดังนั้นการค้นพบนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างมาก เท่าที่ผ่านมาการที่จะทำให้ระดับไนตริก ออกไซด์สร้างได้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนและได้ผลไม่ดี ดังนั้นการรับประทานโปรอาร์จิ 9 ก็คือการเติมกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนให้กับร่างกาย ทำให้การผลิตไนตริก ออกไซด์เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เส้นเลือดเราก็ขยายตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นยาขยายหลอดเลือดที่เป็นอาหาร ไม่ใช่ยา และปลอดภัยเพราะมันเป็นการเลียนแบบธรรมชาติอย่างถูกต้อง
ประโยชน์ข้อที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเช่นกันก็คือภาวะไขมันสูงที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดสกปรก มีคราบหรือเมือกไปเกาะนั้น โปรอาร์จิ 9 สามารถส่งเสริมให้ร่างกายไปเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มันไปเกาะตามหลอดเลือด จนสามารถไปแก้อาการที่เกิดจากภาวะไขมันอุดตันได้อย่างน่าประหลาดใจ ดร.โจ เพนเดอ กราสเองที่ เคยมีปัญหาโคเลสเตอรอลสูงจนทำให้เส้นเลือดอุดตันนั้น หลังจากรับประทานโปรตีนแอล อาร์จินีนเป็นระยะเวลาหนึ่งก็พบว่าทำให้ระดับโคเลสเตอรอลที่เกาะตามหลอดเลือดลดระดับลงจนทำให้หลอดเลือดกลับมาสะอาดเหมือน เดิม กลไกการเกิดนั้นเป็นกระบวนการทางอ้อมคือ เมื่อเรารับประทานกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนเข้าไปนั้น มันจะไปกระตุ้นตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนกลูคากอนออกมา โดยธรรมชาติแล้วฮอร์โมนกลูคากอนจะถูกปล่อยออกมาเพื่อเผา mark_334_2 ผลาญไขมันส่วนเกินให้ออกมาเป็นพลังงานให้กับร่างกาย โดยปกติฮอร์โมนตัวนี้จะออกมาขณะที่ออกกำลังกาย คือขณะที่เราออกกำลังกายจะมีการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดจนมีระดับที่ลดต่ำลง ร่างกายเราก็จะขาดกลูโคสที่ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ ทันทีที่น้ำตาลลดต่ำลง ฮอร์โมนกลูคากอนก็จะออกมาโดยธรรมชาติเพื่อไปเผาน้ำตาลส่วนเกินที่สะสมไว้ในรูปไกลโคเจนบ้าง สะสมเป็นไขมันบ้างเพื่อเอามาชดเชยขณะที่เราออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อให้ฮอร์โมนกลูคากอนออกมา การรับประทานกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนก็สามารถกระตุ้นให้ตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนกลูคากอน ออกมาได้

ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การดื่มโปรอาร์จิ 9 ก่อนออกกำลังกายจึงเป็นการเสริมฤทธิ์กันอย่างมาก ๆ ประโยชน์อีกข้อของโปรอาร์จิ 9 คือในส่วนผสมนั้นประกอบด้วยวิตามินบีซึ่งจำเป็นมากในการลดระดับของโฮโมซิสเตอีน ซึ่งโฮโมซิสเตอีนนั้นมันเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนและเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไป หากมีอยู่ในกระแสเลือดสูงจะทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากไขมันได้ง่ายขึ้น พูดได้ว่าโฮโมซิสเตอีนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้นในโปรอาร์จิ 9 จึงมีส่วนประกอบเป็นวิตามินบีหลายตัวซึ่งจะไปลดระดับของโฮโมซิสเตอีนและลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วย ประโยชน์อีกข้อของโปรอาร์จิ 9 ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามในสุภาพสตรีก็คือ ร่างกายเราขณะท้องว่างก่อนนอนหากได้รับกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนในปริมาณอย่างน้อย 3 กรัมขึ้นไปเมื่อนอนหลับกรดอะมิโนนี้จะไหลเวียนเข้าไปสู่สมองในส่วนของต่อมใต้สมองซึ่งโดยปกติจะทำงานเมื่อเราหลับสนิทเท่านั้น ขณะที่เราหลับสนิทนั้นต่อมใต้สมองจะนำกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโกรท ฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตหรือการสร้างเสริมเซลล์ให้แข็งแรงมากขึ้น ถือเป็นฮอร์โมนประทานหรือฮอร์โมนหลักของร่างกาย เปรียบได้กับเป็นฮอร์โมนอาจารย์ใหญ่ที่คอยไปสั่งการฮอร์โมนอีกเป็นร้อย ๆ ตัวในร่างกายเรา เช่น ฮอร์โมนในการเผาผลาญไขมัน ฮอร์โมนในการควบคุมระดับน้ำตาล ฮอร์โมนควบคุมการงอกของเส้นผม เป็นต้น

การรับประทานโปรอาร์จิ 9 จึงเป็นการกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างมากมายมหาศาล ผมที่หงอกก็อาจจะกลับมาดำ หน้าตาที่เหี่ยวย่นก็จะกลับมาเปล่งปลั่งขึ้น นี่เป็นผลจากการที่ฮอร์โมน ประทานหรือฮอร์โมนอาจารย์ใหญ่ทำงานได้ดี มันก็ไปกำกับให้ฮอร์โมนอีก 100 ตัวทำงานได้ดีขึ้นโดยรวม ผู้ที่มี ปัญหาผิวหนังเหี่ยวย่น โกรทฮอร์โมนก็จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนจากใต้ผิวหนังมากขึ้น ขบวนการดูดซึมวิตามินซีดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้ผิวหนังเต่งตึงขึ้น ซึ่งโกรท ฮอร์โมนนี้ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาแก่ก่อนวัยในวงการ ความงามกันมาก เป็นการชะลอวัยอย่างดีและเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราเข้าใจว่าต่อมใต้สมองต้องการกรดอะมิโนแอล อาร์จินีนเพื่อเป็นวัตถุดิบขณะท้องว่างเท่านั้น การที่จำเป็นต้องให้ท้องว่างนั้นก็เนื่องจากทุกครั้งที่ท้องไม่ว่างนั้นตับอ่อนจะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อพยายามเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล ขณะที่ฮอร์โมนอินซูลินออกมานั้นฮอร์โมนกลูคากอนจะไม่ออกมาและในทางกลับกันเมื่อฮอร์โมนกลูคากอนออกมาฮอร์โมนอินซูลินจะไม่ออกมา
ดังนั้นการที่ต้องให้ท้องว่าง 2 ชั่วโมงก็เพื่อให้ฮอร์โมนกลูคากอนออกมาเพื่อเผาผลาญไขมันถ้าไม่ทำให้ท้องว่างก็อาจทำให้เสียของไปเยอะมากเหมือนกัน

v3page_circulate

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น