การเริ่มต้นธุรกิจ 2 ทางเลือก กับ Synergy55percent

1. สมัครสมาชิก 200 บาท

2. เปิดศูนย์ธุรกิจ 1 ศูนย์ หรือ 3 ศูนย์ธุรกิจ

  • 1 ศูนย์ธุรกิจ : 100CV
  • 3 ศูนย์ธุรกิจ : 300CV

3. ดำรงคุณสมบัติในการเป็นนักธุรกิจ (Autoship) โดยการมียอดสั่งซื้อสินค้าส่วนตัว 80CV ต่อ 1 เดือน

รายได้ 7 ทาง

รายได้ Active

1. รายได้จากการขายปลีก 30%
2. Autoship Elite 25% (รับ 25% จากยอดส่วนตัวที่เกิน 100CV)
เช่น เมื่อคุณมียอดซื้อส่วนตัว 120CV คุณจะได้รับ 25%

จากยอด 20CV ที่เกิน 100CV (20CV x 25%)

3. Fast Start Bonus รายได้จากการขยายธุรกิจ เมื่อคุณให้การสปอนเซอร์สมาชิกใหม่เข้าสู่ธุรกิจ และปิดศูนย์ธุรกิจ

  • 1 ศูนย์ธุรกิจ (100CV) รับค่าการตลาด = 1,000 บาท
  • 3 ศูนย์ธุรกิจ (300CV) รับค่าการตลาด = 3,000 บาท

รายได้ Passive
4. Basic Commission. สูงสุด 10% เมื่อคุณมีองค์กรสองสายงาน (ขยายตัวเข้าไปในประเทศใดก็ตาม)

คุณจะได้รับรายได้สูงสุดถึง 10% จากยอดรวมของสายงาน

ข้างที่มียอดน้อยกว่า (WEAK Leg)

ตัวอย่าง

Basic Bonus สายงานข้างที่มียอดน้อยกว่า (Weak Leg)

25,000CV x 10% = 2,500CV

2,500CV x 40 = 100,000 บาท

*1CV = 40 บาท

5. Mega-Match. แผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนข้อนี้นับเป็นแผนฯ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้ เพราะเมื่อผู้ที่คุณแนะนำเข้าสู่ธุรกิจนี้ (Direct Sponsor) มีรายได้ Basic Bonus เท่าใด คุณจะได้รับรายได้นั้นเช่นกัน

เช่น เมื่อคุณแนะนำ A เข้าสู่ธุรกิจ คุณสอน และช่วยเหลือให้ A มีรายได้

Basic Bonus US$1,400 คุณก็จะได้รับ

Mega-Match US$1,400 ด้วยเช่นกัน
6. Leadership Bonus.
รายได้ 0.25 – 4% จากสายงานด้านที่มียอดมากกว่า (Strong Leg)

โดยใช้ยอดของสายงานด้านที่มียอดน้อยกว่า (Weak Leg) เป็นเกณฑ์

ยอดฝั่งน้อยตำแหน่ง% ที่จะนำไปคูณยอดฝั่งมาก
(%* Strong Leg)
6,000นักธุรกิจระดับทีมลีดเดอร์ (TEAM LEADER)0.25%
14,000นักธุรกิจระดับทีมเมเนเจอร์ (TEAM LEADER)0.50%
30,000นักธุรกิจระดับทีมไดเรกเตอร์ (TEAM DIRECTOR)1%
60,000นักธุรกิจระดับทีมอีลีต (TEAM ELITE)1%
100,000นักธุรกิจระดับเพริล (PEARL EXECUTIVE)2%
200,000นักธุรกิจระดับเอ็มเมอรอล (EMERALD EXECUTIVE)3%
300,000นักธุรกิจระดับไดมอนด์ (DIAMOND EXECUTIVE)4%
400,000นักธุรกิจระดับเพรสซิเดนเชียล (PRESIDENTIAL EXECUTIVE)4%

หมายเหตุ : Leadership Bonus จะจ่ายไม่เกิน 2-6 เท่าจากยอด Weak Leg

7. Global Share Bonus. (1% Global Sales)
ทุกเดือนบริษัทฯ จะกันส่วนแบ่ง 1% จากยอดขายทั่วโลก เพื่อเป็นโบนัสพิเศษ แบ่งกันสำหรับผู้ที่มียอดฝั่งน้อย (Weak Leg) 400,000CV ในเดือนนั้นๆ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น