ในธุรกิจ Synergy

N211259 Synergy มีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักธุรกิจซินเนอร์จี้ เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของนักธุรกิจซินเนอร์จี้ ในระดับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการจัดลำดับของความสำเร็จ และเกียรติรางวัลต่างๆ ดังนี้

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ สตาร์ (Star)

เป็นนักธรุกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 500 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ บรอนซ์ (Bronze)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 1,500 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ซิลเวอร์ (Silver)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 3,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ โกลด์ (Gold)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 4,500 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ทีมลีดเดอร์ (Team Leader)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 6,000CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ทีมเมเนเจอร์ (Team Manager)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 14,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ทีมไดเร็คเตอร์ (Team Director)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 30,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ทีมอีลิต (Team Elitte)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 60,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ เพริ์ล เอ็กเซ็กคลูทีฟ (Pearl Executive)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 100,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ เอ็มเมอร์รอล เอ็กเซ็ทคลูทีฟ (Emerald Executive)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 200,000 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ ไดมอนด์ เอ็กเซ็ทคลูทีฟ (Diamond Executive)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 300,00 CV

 • นักธุรกิจซินเนอร์จี้ระดับ เพรสซิเดนท์เชี่ยล เอ็กเซ็ทคลูทีฟ (Presidential Executive)

เป็นนักธุรกิจซินเนอร์จี้ที่มียอดธุรกิจในฝั่งอ่อน (Weak Leg) อย่างน้อย 400,000 CV

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น