1234

สูตรลับการเพิ่มความสูงด้วยวิธีธรรมชาติ 100% ได้ผล ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง โดยผู้เชี่ยวชาญ

Brain 1. เพิ่มอัตราการผลิต Growth Hormones (Increase Growth Hormones Production)
เน้นการกระตุ้นต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) นำไปสู่การเพิ่มการผลิต Growth Hormones ของเรา ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตที่มากขึ้นของกระดูกอ่อนบริเวณข้อกระดูกสันหลัง และกระดูกในร่างกายส่วนล่าง ดังนั้น จึงเป็นหนทางที่สามารถช่วยให้คุณสูงขึ้นได้อย่างปลอดภัย และสะดวกง่ายดาย ตามทฤษฎีแล้วเป็นความจริงที่ว่าการเจริญเติบโตของคุณจะลดลงหลังจากช่วง วัยรุ่น (Puberty) ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) หยุดทำงาน แต่ด้วย คุณจะสามารถกระตุ้นต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) ให้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งได้

2. ช่วยยืดความยาวของกระดูกสันหลัง (Spinal Column Extension)
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่า ผู้ใหญ่ยังสามารถสูงขึ้นได้อีกประมาณ 2 – 7 ซม. แม้ว่ากระดูกในร่างกายส่วนล่างจะปิดหมดแล้ว (เราเรียกสภาวะนี้ว่า Bone Plate is Fused) ทั้งนี้เนื่องจากความสูงของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูกจากร่าง กายส่วนล่างเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูกสันหลังในร่างกายส่วนบนด้วย ซึ่งคิดโดยประมาณเท่ากับ 35% ของความสูงทั้งหมด กระดูกสันหลังของมนุษย์เราประกอบด้วยกระดูกที่แยกกันจำนวน 33 ชิ้น ที่เรียกว่า ข้อกระดูกสันหลัง (Vertebrae) ซึ่งยึดติดกันด้วยเส้นเอ็น (Tough and Fibrous Tissue) ในกระดูกสั้นหลังทั้ง 33 ชิ้นนี้ มี 9 ชิ้นล่างสุด ที่เป็นกระดูกที่ปิดแล้ว ได้แก่ 5 ชิ้น ในส่วน Sacrum และ 4 ชิ้นในส่วน Coccyx ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เพื่อทำหน้าที่ยึดแผ่นหลังเข้ากับ กระดูกเชิงกราน แต่สำหรับกระดูกสันหลังอีก 24 ชิ้นที่เหลือนั้น จะเป็นกระดูกในส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และจะไม่เคยปิด ซึ่งประกอบด้วย 7 ชิ้นในส่วนของ Cervical (บริเวณคอ), 12 ชิ้นในส่วนของ Thoracic (อยู่หลังหน้าอก) และ 5 ชิ้นในส่วนของ Lumbar (บริเวณด้านข้าง)

สิ่งที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังทั้ง 24 ชิ้น นี้คือกระดูกอ่อน (Cartilaginous Pads) ที่เรียกว่า “Disks” ความหนาของ Disks นี้เองจะเป็นตัวกำหนดความยาวของกระดูกสันหลัง ซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลโดยตรงต่อความสูงของมนุษย์

โดย Disks ทั้งหมด 25 ส่วนนั้นจะมีความยาวประมาณ 25% ของความสูงของมนุษย์เลยทีเดียว

และเนื่องจาก Disks เป็นกระดูกอ่อนที่ยังไม่ถูกปิด ดังนั้นมันสามารถที่จะถูกทำให้หนาขึ้นได้จากการกระตุ้นของ Growth Hormone (ที่ได้มาจากกระตุ้น ) ดังนั้น ความหนาของ Disks ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อความยาวของกระดูกสันหลังที่เพิ่มขึ้น และกลายเป็นความสูงของคุณที่เพิ่มขึ้นได้นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากแต่ละ Disk มีความหนาเพิ่มขึ้น 0.25 ซม. (1 นิ้ว) จะทำให้คุณมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25 x 25 = 6.25 ซม. (2.5 นิ้ว) เลยทีเดียว!

Bond

3. กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อน (Articular Cartilages Growth)
แม้ว่ากระดูกส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะไม่สามารถยาวขึ้นได้อีกแล้ว แต่กระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกทั้งหลายในร่างกายของเรายังสามารถที่ จะหนาขึ้นได้อีก นอกจากกระดูกอ่อนที่อยู่ในกระดูกสันหลังของมนุษย์แล้ว กระดูกอ่อนในบริเวณปลายกระดูกขาท่อนบน (Femur) และปลายกระดูกหน้าแข้ง (Proximal End of Tibia) ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีก ซึ่งทำให้คุณสามารถมีความสูงเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) หากได้รับการกระตุ้นโดย

Leg

4. เป็นเทคนิคสำหรับการออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อทีเหมาะสมต่อการเพิ่มความสูง (Proper Stretching and Exercising Techniques)
กระดูกสันหลังของคุณจะสามารยืดออกไปได้อีก 5 - 7.5 ซม. (2 – 3 นิ้ว) ด้วยการใช้ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบ Stretching อย่างเหมาะสม แม้ว่ากระดูกขาของคุณจะปิดไปแล้ว (นั่นหมายถึงมันจะไม่ยาวขึ้นอีกแล้ว) แต่มันจะถูกทำให้หนาและแข็งแรงขึ้นจากปริมาณ growth hormone ที่ถูกผลิตสูงขึ้นจากการใช้ ความหนาที่เพิ่มขึ้นของกระดูกขานี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้ร่างกายท่อนล่าง ของคุณสูงขึ้นอย่างน้อย 2.5 ซม. (1 นิ้ว) แล้ว ซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับการออกกำลังกายแบบ Stretching อย่างเหมาะสม มันจะช่วยให้ความหนาสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 5 ซม. (2 นิ้ว)

Untitled-2

สุดยอดสูตรลับ จากบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ที่จะช่วยเพิ่มความสูงและชะลอวัย ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แท้จริง ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอาหารเสริมระดับโลก พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่อร่างกายทุกประการ

ประกอบด้วย PorArgi9 Plus ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ได้รับการปรับโครงสร้างพิเศษ สามารถกระตุ้นต่อมใต้สมอง ให้หลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโต หรือ Growth Hormone ขึ้นมาอีกครั้งในปริมาณที่มากพอ กับสมัยยังเป็นหนุ่ม สาว เมื่อเรามีฮฮร์โมนตัวนี้หลั่งเพิ่มเราก็เหมือนกลับไปตอนอายุสิบแปดถึงยี่สิบอีกครั้ง การเจริญเติบโตจึงสามารถเพิ่มได้อีก และเมื่อควบคู่กับการได้รับแคลเซียม คุณภาพสูง กับสารสกัดจาก ดัลช์และฮอร์สเทล ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญของกระดูกและกระดูกอ่อน การเจริญเติบโตของกระดูกและกระดูกอ่อนจึงเป็นไปได้อีกครั้ง จึงทำให้การเพิ่มความสูงอีกครั้งหลังอายุ 20 ปี เป็นไปได

อาหารเสริม ทั้งสามตัวนั้น ผลิคจากผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกสองเจ้าคือ Nature's Sunshine และ Pharmanex ทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ว่ามีความปลอดภัยในการบริโภคอย่างแท้จริง

max_pro_400 แมกซ์โปร(Max Pro)

ผลิตภัณฑ์โปรตีนธรรมชาติสกัดจากนม ที่คงคุณค่าทางชีวภาพตามธรรมชาติไว้อย่างครบครัน เป็นเวย์โปรตีนไอโซโลต (Whey Protein Isolate หรือ WPI) และเป็นแหล่งของอะมิโนในกลุ่ม Branch Chain Amino Acids (BCAAs) รวมทั้งมีกลูตามีน (Glutamine) สูงที่สุดมากกว่าแหล่งโปรตีนใดๆ โดยการมอบคู่ กรดอะมิโนซีสเตอีนให้ร่างกาย กลูไธโอน (Glutathione) แต่งกลี่น และรสช๊อคโกแลคเข้มข้น ใช้ซูคราโรสในการแต่งความหวาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่ให้คลอเรสเตอรอลต่ำ อีกทั้งยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากผลส้มแขก (Hdroxy Citiric Acid หรือ HCA) ที่ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสม มีคุณสมบัติช่วยระบายอ่อนๆ มีConjugated Linoleic Acids (CLA) เป็นตัวช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายอีกด้วย

ส่วนประกอบสำคัญ :

 • เวย์โปรตีนไอโซโลต 24.7567%
 • ผงโกโก้ 7.04235%
 • แคลเซียมเคซีเนท 6.680373%
 • มอลโตเดรคติน 3.380328%
 • สารสกัดจากผลส้มแขก 1.40847%
 • แซมทราน กัม 1.40847%
 • ผงแคลินอล 0.470429% (ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดอกคำฝอย)
 • ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

  วิธีบริโภค :

  1 ช้วนตวง ผสมน้ำหรือนม 250 มิลลิตรแล้วคนให้เข้ากัน วันละ 1 ครั้ง

  บรรจุกระป๋อง ขนาด 497 กรัม

proArgi9_400 โปรอาร์จี-9 พลัส (ProArgi-9 Plus)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรดอะมิโน แอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) รูปแบบผง สกัดเข้มข้นจากผิวองุ่น (Grape Skin Extract) มีรสหวานจากไซลิทอลและซูตราโรส ประกอบไปด้วยวิตามิน 4 ชนิด (วิตามิน บี6, บี12, เค12, ดี13) กรดโฟลิกช่วยเสริมสร้างระบบการไหลเวียนของร่างกายโดยเฉพาะด้านระบบหลอดเลือดและหัวใจ เสริมสร้างโกรทฮอร์โมนจามธรรมชาติไม่มีสีสังเคราะห์ และวัตถุกันเสีย

ส่วนประกอบสำคัญ :

 • ใน 1/2 ชอนชา (1.96 กรัม)
 • แอล-อาร์จีนีน 51%
 • กรดซิตริก 25% ไซลิทอล 14%
 • กรดมาลิก 5% ซิตรัสเบลนด์ 2.4%
 • เปลือกองุ่นสกัด 0.75%
 • วิตามินซี 0.6%
 • วิตามีนบี 6 0.02%
 • กรดโฟลีค 0.003%
 • วิตามินบี 12 0.002%
 • แต่งกลิ่นธรรมชาติ ใช้ซูคราโรสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

  วิธีบริโภค :

  ครึ่งช้อนตวงในกระป๋องผสมน้ำ 40 มิลลิลิตรแล้วคนให้เข้ากัน วันละ 1 ครั้ง

  บรรจุขวดละ 300 กรัม

radiance_400 รีเดียนซ์ (Radiance)

ซินเนอร์จี้ เรเดียนซ์ คือ ส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติหลากชนิด ที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการบำรุงผิวหนังและเส้นผม ให้มีสุขภาพดี และเงางาม สลวย นุ่มนวล ตัวอย่างเช่น สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล หญ้าหางม้า ใบของต้นเสจ ( Sage ) ใบของต้นโรสแมรี่(Rosemary)

ส่วนประกอบสำคัญ :

 • ดัลซ์ 40%
 • ฮอร์สเทล 30%
 • ใบเสจ 20%
 • ใบโรสเมรี่ 10%

  วิธีบริโภค :

  ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร

  บรรจุขวดละ 60 เม็ด

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น