chlorophyll ร่างกายปกติของมนุษย์เราที่จะมีสุขภาพดี ร่างกายจะพยายามที่จะรักษาระดับ pH หรือความเป็นกรดด่างในกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองให้อยู่ที่ 7.35 – 7.4 ร่างกายเราจะไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้เลยถ้า ระดับความเป็นกรดด่างผิดเพี้ยนไปจากนี้ แต่ในความเป็นจริงสภาพปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราอยู่ในสภาพเป็นกรดอยู่เสมอ เช่น ชา กาแฟ อาหารแป้งต่าง ๆ และทุกครั้งที่ร่างกายเป็นกรด ร่างกายจะพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะปกติโดยทันที วิธีการคือร่างกายจะไปขอแคลเซียมจากกระดูกเพื่อนำมาทดแทนหรือสะเทินความเป็นกรดในกระแสเลือดทันที ดังนั้นแคลเซียมในร่างกายก็จะไหลออกจากกระดูก ดังนั้นถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ เราจะไม่มีทางที่จะมีกระดูกที่แข็งแรง ไม่มีทางที่จะมีเม็ดเลือดแดงที่แข็งแรง

การใช้ chlorophyll เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดและปลอดภัยมาก จะให้ดื่มตอนท้องว่าง มันจะเข้าไปปรับสภาวะความเป็นกรดให้ลดลงเพราะตัวมันเองมีสภาวะเป็นด่างอ่อน ๆ จึงเป็นการลดภาระให้ร่างกาย ไม่ต้องไปดึงแคลเซียมจากกระดูกอีกต่อไป เพราะฉะนั้นการดื่มคลอโรฟิลด์จึงเป็นการสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ได้โดยเฉพาะเซลล์กระดูกและเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงก็คือ ในโครงสร้างของคลอโรฟิลด์เองมีโครงสร้างธรรมชาติคล้ายคลึงกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงของคนเรา ฮีโมโกลบินมีหน้าที่ดูดซับออกซิเจนจากปอดแล้วนำไปส่งให้เซลล์ทั่วร่างกายทั้ง 100 ล้าน ล้านเซลล์ เพราะฉะนั้นความสามารถของฮีโมโกลบินจึงเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีออกซิเจนใช้เพียงพอหรือไม่ บางทีเราหายใจได้มากและดีแต่ฮีโมโกลบินไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถนำออกซิเจนนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ด้วยโครงสร้างของคลอโรฟิลด์จะส่งเสริมให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงขึ้น มีความสามารถที่จะดูดซับออกซิเจนได้มากขึ้น สังเกตว่าตอนบ่ายที่เราง่วงนอน เพลีย ๆ แล้วเราชงคลอโรฟิลด์ดื่มซัก 1 แก้ว ประมาณ 15 นาที เราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที่ทั้ง ๆ ที่คลอโรฟิลด์ไม่ได้มีคาเฟอีนหรือสารกระตุ้นใด ๆ เลย แต่ตัวมันจะส่งเสริมให้เม็ดเลือดแดงทำงานจับออกซิเจนได้ดีขึ้น และออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากข้อดีทั้ง 2 ข้อ คือลดความเป็นกรดและส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดงแล้วนั้น ประโยชน์อีกข้อของคลอโรฟิลด์ก็คือ ในลิควิด คลอโรฟิลด์นั้นมีเปปเปอร์มินต์ ออยล์ซึ่งนอกจากจะทำให้กลิ่นหอมแล้ว เมื่อรวมกับgo-green-2 อัลฟาฟาแล้วมันจะไปช่วยซับพิษในลำไส้เล็กที่เกิดระหว่างกระบวนการย่อยอาหารได้ดีมาก เพราะฉะนั้นจะช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จากแก๊สเกินได้ดีมาก นำไปประยุกต์ใช้กับอาการท้องอืด ท้องเดิน ปวดมวนท้องที่เกิด จากอาหารไม่ย่อยได้ ประโยชน์ข้อที่ 4 คือเมื่อเราใช้คลอโรฟิลด์ต่อเนื่องไปนาน ๆ มันจะไปลดอาการกลายพันธ์ ของเซลล์ เราจึงมักใช้คลอโรฟิลด์กับผู้ที่ต้องการใช้โภชนบำบัดควบคู่ไปกับการรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัดและรังสีบำบัด มันจะไปลดการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการรักษา

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น